Tajny współpracownik (TW) - najwyższa kategoria całkowicie swiadoma współpracy z SB.
Kontakt Operacyjny (KO) - niższa od TW kategoria współpracownika tajnych służb PRL. Była to współpraca nie zawsze świadoma
Lokal kontaktowy (LK) - lokal konspiracyjny SB do spotkań z agenturą
Sprawa obiektowa - sprawa operacyjna zakładana przy rozpracowywaniu określonych organizacji lub środowisk (czyli obiektów).
PG - pion gospodarczy MO.
Figurant - osoba występujaca w sprawie prowadzonej przez SB, albo osoba, którą zainteresowało się SB.

LISTA MACIEREWICZA
Rok 1992

POSŁOWIE
BENTKOWSKI      Imię ojca: Franciszek, ur. 41-02-14
 ALEKSANDER      Stanisławów Ukraina, poseł, partia: PSL
           kategoria: 1. TW   kryptonim: Arnold,
           kryptonim: Kamil, figuruje w: - księdze
           inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP, - księdze
           inwentarzowej WUSW Rzeszów nr 1
           - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
           UOP, nr rej.   data rej.   organ
           rejestrujący
           1. 11861   77-04-29 Wydz. II WUSW Rzeszów,
           nr archiwalny   data archiwizacji   nr
           mikrofilmu
           1. 24248/I   91-10-31   24248/1
           1. BEiA UOP Warszawa
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawierają dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę.
BONI
MICHAŁ JAN   Imię ojca: Władysław, ur. 54-06-10 Poznań,
           poseł , partia: KLD
           kategoria: 1. TW-k kryptonim: Znak, 2. TW,
           kryptonim: Znak, figuruje w: nr rej. data
           rej. organ rejestrujacy
           1. 55946   88-02-15 Wydz.III-2 SUSW
           Warszawa
           2. 54946   88-11-29   Wydz.III-2 Warszawa
           Adnotacja: materiały zniszczono dn. 90-01-00
           Dotychczas nie odnalezione. data zaprzestania
           kontaktów: 1. 90-01-05
 
BORAL MAREK TADEUSZ Imię ojca: Antoni, poseł, Klub SLD czł.
           kategoria: TW kryptonim: Klementyna, figuruje
           w: - księdze inwentarzowej WEiA Del. UOP Łódź
           - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA
           UOP nr rej.   data rej.   organ
           rejestrujacy
           1. 2272   75-07-11   Wydz. III KWMO
           Piotrków Trybunalski
           nr archiwalny    data archiwizacji   nr
           mikrofilmu
           1.72/I   76-04-15   72/1
           1. WEiA Del. UOP w Łodzi
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawierają dokumenty
           sygnowane przez w/w. osobę,.data zaprzestania
           kontaktów: 1. 76-04-15
 
BRYŁKA GEORG ROCHUS Imię ojca: Anton, ur. 29-07-24 Dobrodzień,
           poseł, partia PKMnN
           kategoria: 1. TW Kryptonim: Feliks, figuruje
           w: - księdze inwentarzowej, nr rej.   data
           rej.   organ rejestrujący
           1. CZ-464   75-07-09   Pion II RUSW
           Lubliniec
           nr archiwalny   data archiwizacji   nr
           mikrofilmu 1. I-3638   86-11-27
           1. WEIA Del. UOP w Katowicach
           Akta archiwalne zachowane
           data zaprzestania kontaktów: 1. 86-11-17
 
BŁASZCZEĆ JÓZEF   Imię ojca: Józef, ur. 47-06-19 Kobylniki,
 STANISŁAW      poseł, partia ZChN
           kategoria 1. TW   kryptonim: Józef,
           figuruje w: - księdze inwentarzowej nr rej.
           data rej.   organ rejestrujacy
           1.2652   78-05-15   Wydz.III-A
           Częstochowa, nr archiwalny   data
           archiwizacji   nr mikrofilmu
           1. I-1495 -27   232/1
           1. WEiA Del. UOP w Katowicach
           Akta zaprzestania kontaktów 1. 80-07-21
 
CIMOSZEWICZ     Imię ojca: Marian, ur. 50-09-13 Warszawa,
 WŁODZIMIERZ     poseł, klub: SLD
           kategoria 1. KO/DI   kryptonim: Carex,
           figuruje w: - archiwum Zarządu Wywiadu, nr
           rej.   data rej.   organ rejestrujący
           1. 13613 80-09-25   Wydz. II DEP.I Warszawa
           nr archiwalny   data archiwizacji   nr
           mikrofilmu
           1. J-8938   84-08-24
           1. AZW UOP
 
CINAL JÓZEF     Imię ojca: Konstanty, ur. 36-10-11 Wieprz,
           poseł, partia: PSL   czł. Zarz. kryptonim:
           Józef Polak, figuruje w:
           - księdze inwentarzowej, - kartotece
           komputerowej ZSKO, nr rej.   data rej.
            organ rejestrujacy
           1. 5739   82-01-21   Wydz. IV
           Bielsko-Biała, nr archiwalny   data
           archiwizacji   nr mikrofilmu
           1. I-3430   84-07-09
           1. W C WUSW w Bielsku-Białej
           Adnotacja materia ły zniszczono dnia
           89-12-01, dotychczas nie odnaleziono, data
           zaprzestania kontanktów: 1. 84-07-09
 
CZYKWIN EUGENIUSZ  Imię ojca: Grzegorz, ur. 49-9-12 Orla, poseł,
           partia: bezp.
           stanowisko: v-ce przewod. Kom. Mniejszości
           Narod. praca: UChs, Oddz. Wojew., kategoria:
           1. TW kryptonim: Izydor,   kryptonim
           Wilhelm, figuruje w: - kartotece
           ogólnoinformacyjnej Wydz. I BEiA UOP
           nr rej.   data rej.   organ rejestrujacy
           1. 21661 77-08-23   Wydz. IV KWMO Białystok
           nr archiwalny   data archiwizacji   nr
           mikrofilmu 1. I-8510
           1. WEiA Del. UOP w Białymstoku
           Akta archiwalne zachowane
           data zaprzestania kontaktów: 1. 89-09-13
 
FOGLER PIOTR     Imię ojca Janusz, ur. 53-12-22 Legionowo,
 STANISŁAW      poseł, partia: UD Prezydium rady, skarbnik,
           praca Sejmik Samorządowy Woj.Warszawskiego,
           kategoria 1. TW kryptonim: Turysta
           2. TW kryptonim: Turysta, figuruje w: -
           kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP,
           nr rej.   data rej.   organ rejestrujący
           1. 15570 76-12-23   Wydz.IV SUSW Warszawa
           2. 59343   80-03-29 Wydz. IV Dep.V
           Warszawa, nr archiwalny   data
           archiwizacji   nr mikrofilmu 1. 12970/I, 2.
           17064/I
           1. Wydz. WIII BEIA UOP, data zaprzestania
           kontaktów 1. 80-03-06, 2. 83-04-02
 
FURTAK ANTONI JAN  Imię ojca Piotr, poseł: partia PL v-ce
           przewod. KP
           kategoria 1. TW kryptonim Jonatan, kryptonim
           Platan, nr rej.   data rej.   organ
           rejestrujacy
           1. 42097   81-12-31   Wydz. IV KWMO
           Gdańsk
 
GĄSIENICA-MAKOWSKI  Imię ojca: Władysław, ur. 52-02-15 Zakopane,
 ANDRZEJ TADEUSZ   poseł, partia PChD
           kategoria: 1. TW kryptonim: Andrzej II,
           figuruje w: - księdze inwentarzowej, nr rej.
             data rej.   organ rejestrujacy
           1. NS-6251   81-12-26   Wydz. V WUSW Nowy
           Sącz
           1. WEiA Del. UOP w Krakowie
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawierają dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
           kontaktów 1. 83-12-10
 HOLC TOMASZ     Imię ojca: Jerzy, ur. 47-06-04 Warszawa,
           partia: PPG
           kategoria: 1. TW   kryptonim: Zenek,
           figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej
           Wydz. II BEiA UOP, nr rej.   data rej.
            organ rejestrujacy
           1.38119 - Wydz. IV Dep. II MSW Warszawa
           1. Biuro "C" Warszawa
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawierają dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
           kontaktów: 1. 76-07-16
 JAGIELIŃSKI ROMAN  Imię ojca Stanisław, ur. 47-01-02 Wichradz,
           poseł, partia: PSL wiceprzewod.
           kategoria 1. TW   kryptonim Ogrodnik,
           figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz.
           II BEiA UOP - kartotece komputerowej ZSKO, nr
           rej.   data rej.   organ rejestrujacy
           1.5332   81-03-25   Wydz. VI WUSW
           Piotrków Tryb.
 
JANOWSKI ZBIGNIEW  ur. 55-10-04 Przemyśl, Imię ojca: Stanisław,
 TADEUSZ       poseł, klub: SLD
           kategoria:   1. TW   kryptonim: Janek, 2.
           TW, figuruje w: - kartotece
           ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr
           rej. data rej.   organ rejestrujacy
           1. 12877   88-02-13   Wydz.V Warszawa
           2. 55956   88-11-28   Wydz.V-2 SUSW
           Warszawa
 
JASKIERNIA JERZY   Imię ojca: Mieczysław, ur. 50-03-21 Kudowa
           Zdrój, poseł, klub: SLD czł. Centr. Kom.
           Wykonawczego
           praca: Rada Naczelna SDRP, kategoria: 1.
           KO/DI   kryptonim: Prym, figuruje w: -
           archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej.   data
           rej.   organ rejestrujacy
           1. 37279 73-12-04 Wydz.XI Dep.I Warszawa
           nr archiwalny   data archiwizacji   nr
           mikrofilmu 1. J-7062   80-03-06
           AZW UOP
           Akta archiwalne zachowane
 
 KIELEK EUGENIUSZ   Imię ojca: Józef, ur. 40-10-2- Przykop,
           poseł, partia: NSZZ-S
           praca: Zarz. Reg. NZZ "Ziemia Sandomierska"
           kategoria: 1. TW kryptonim: Onyks, 2. TW-k
            kryptonim: - figuruje w: - Wydz. V BEiA
           delegatury Radom - kartotece
           ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr
           rej.   data rej., organ rejestrujacy
           1. 2254   82-09-09   Wydz. II Tarnobrzeg
           2. 11447 89-05-03   Wydz.V Tarnobrzeg
           1. Sekcja "C" WZO WUSW w Tarnobrzegu
           data zaprzestania kontaktów:
           1. 82-09-10
 
KRAWCZUK ALEKSANDER Imię ojca: Dymitr, ur. 22-06-07 Kraków,
           poseł, klub: SLD
           stanowisko: v-ce przewod. Kom. Kultury i Śr.
           Przekazu, praca: UJ kategoria: 1. KP
            kryptonim: Aleksander, 2. PK kryptonim:
           Chata, figuruje w: - księdze inwentarzowej,
           nr rej. data rej.   organ rejestrujacy
           1. 2557/62   61-11-22   Inspektorat I
           Kraków
           1. WEiA Del. UOP w Krakowie
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawierają dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
           kontaktów: 1. 78-04-18
 
LASOCKI TADEUSZ   Imię ojca: Bronisław, ur. 50-11-28 Skarżyn
           Nowy, poseł, partia: ChD v-ce przew. KP
           kategoria: 1. TW krypytonim: Kamil, figuruje
           w: - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II
           BEiA UOP, nr rej.   data rej. organ
           rejestrujacy
           1.4915   81-07-15 Wydz. VI Łomża
           1. Sekcja "C" WZO WUSW w Łomży, data
           zaprzestania kontaktów: 1. 88-06-22
 
MAJEWSKI JAN     Imię ojca: Stanisław, ur.42-06-03
           Bartłomiejów, poseł, partia: PSL
           sek. Woj. Zarzadu, praca: Urząd Gm.,
           kategoria 1. TW kryptonim: Gucio 2. TW
           kryptonim: -   3. TW kryptonim: Jodła,
           figuruje w: - księdze inwentarzowej -
           kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
           UOP, nr rej. data rej.   organ rejestrujący
           1. 41678 Wydz.V-2 SUSW Warszawa
           2. TG-3761 PVI RUSW SB Opatów
           3. Wydz. IV Krakow, nr archiwalny, data
           archiwizacji, nr mikrofilmu
           1. 18255/I   86-08-26
           2. 3969/I   88-05-27
           3. 41779/I   76-09-02
           1. Wydz. III BEiA UOP
           2. Sekcja "C" WZO WUSW Tarnobrzeg
           Akta archiwalne zachowane
           data zaprzestania kontaktów: 1. -
           2. 88-05-27
 MAJEWSKI WIT WIKTOR Imię ojca: Antoni, ur. 43-07-21 Janów, poseł,
           klub: SLD wiceprzewod.
           kategoria: 1. KO/DI kryptonim: WITO
           Kryptonim: ZEV, figuruje w:
           - księdze inwentarzowej Wydz.III BEiA UOP -
           kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
           UOP - kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA
           UOP, nr rej. data rej.   organ
           rejestrujący
           1. 56953 79-08-25 wydz. I Dep. I Warszawa, nr
           archiwalny   data archiwizacji   nr
           mikrofilmu
           1. 19352/I 86-03-19   19352/1
           1. Wydz. III BEiA UOP
           Akta archiwalne zachowane
           data zaprzestania kontaktów: 1. 86-03-06
 
MAKSYMIUK JANUSZ   Imię ojca: Henryk, ur. 47-01-19 Janówka,
 ROMAN        poseł, partia: PSL
           kategoria: 1. TW kryptonim: Roman, figuruje
           w: - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II
           BEiA UOP, nr rej. data rej.   organ
           rejestrujacy
           1.46734 83-07-15 Pion VI RUSW Oleśnica, nr
           archiwalny data archiwizacji   nr
           mikrofilmu
           1. 60430/I 60430/I
           1. WEiA Del. UOP we Wrocławiu
           data zaprzestania kontaktów:
           1. 89-09-27
 
MOCHNACZEWSKI PIOTR Imię ojca: Karol, ur. 65-10-20 Szczecin,
           poseł, klub: SLD
           praca: Krajowa Rada koordynacyjna ZSHP,
           kategoria: 1.   TW   kryptonim: Michał,
           figuruje w -kartotece odtworzeniowej Wydz. II
           BEiA UOP, nr rej. data rej.   organ
           rejestrujący
           1.25515   83-01-27 Wydz. III-1 Szczecin, nr
           archiwalny   data archiwizacji    nr
           mikrofilmu
           1.50535/I   89-11-22
           1. Wydz. "C" WUSW w Szczecinie
           Adnotacja: materiały zniszczone w dn.
           90-03-25
           Dotychczas nie odnalezione.
           data zaprzestania kontaktow 1. 89-12-16
 MOCZULSKI LESZEK   Imię ojca Stanisław, ur. 30-06-07 Warszawa,
           poseł, partia: KPN
           honorowy przewod. KP, kategoria: 1. TW
            kryptonim: Lech, figuruje w: - kartotece
           ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, -
           kartotece komputerowej ZSKO - kartotece
           odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, Zachowała
           sięteczka pracy i teczka personalna TW, nr
           rej.   data rej.   organ rejestrujący
           1. 4750 69-08-29 Wydz.III-2 SUSW Warszawa, nr
           archiwalny   data archiwizacji    nr
           mikrofilmu
           1. 16526/I   84-07-09
           1. WIII BEiA UOP
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawieraja dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
           kontaktow: 1. -
 
OSIATYŃSKI JERZY   Imię ojca: Leonidas, ur. 41-11-02 Ryga,
           poseł, partia: UD
           kategoria 1. TW kryptonim: Osiatyński 2.
           TW-k, figuruje w: - księdze inwentarzowej
           Wydz. III BEiA UOP - kartotece
           ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP -
           kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr
           rej. data rej.   organ rejestrujący
           1. 74163 - Wydz. II Dep. MII MSW Warszawa
           2. 34080 - 1. Wydz. III BEiA UOP, Akta
           archiwalne zachowane
 
PIECHOTA JACEK JAN  Imię ojca: Bogumił, ur. 59-04-28 Szczecin,
           poseł, klub: SLD
           przew.Rady Woj. SdRP w Szczecinie
           kategoria: 1. TW kryptonim: Robert, figuruje
           w: - kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA
           UOP, nr rej.   data rej.   organ
           rejestrujacy
           1. 28853 84-05-03 Wydz. III-1 Szczecin,
           Adnotacja: Materiały zniszczono dn. 89-11-24
           Dotychczas nie odnalezione.
           data zaprzestania kontaktów: 1. 89-11-24
 
PILARSKI BOHDAN   Imię ojca: Antoni, ur. 31-9-24 Brzozowiec -
           ZSRR, poseł, partia: PSL-S
           czł. Prezydium Rady Kraj., kategoria: 1. KIN
           kryptonim: Ravel vel Surma, figuruje w: -
           archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej.   data
           rejes.   organ rejestrujacy
           1.6395   65-04-08   Wydz. VIII Dep. I
           Warszawa, nr archiwalny   data
           archiwizacji   nr mikrofilmu
           1. J-1712 66-08-25, 1. AZW UOP
 
REICHELT WŁADYSŁAW  Imię ojca: Zbigniew, ur. 50-05-01 Poznań,
           poseł, partia: KLD
           kategoria: 1. TW kryptonim: Adam
           figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej
           Wydz. II BEiA UOP, nr rej.   data rej.
           organ rejestrujacy
           1. 33437 75-11-11 Wydz. III Poznań, nr
           archiwalnyh   data archiwizacji    nr
           mikrofilmu
           1. 36162/I
           1. W C WUSW w Poznaniu
           Adnotacja: Materiały zniszczono w dn.
           89-12-14, Dotychczas nie odnalezione, data
           zaprzestania kontaktów: 1. 86-08-29
           Imię ojca: Tadeusz, ur. 55-09-26 Kielce,
 
SALETRA WOJCIECH   poseł, klub SLD
 JAROSŁAW       przewod.Rady Woj.. czł. Rady Nacz., praca:
           Wyższa Szkoła Pedagogiczna, kategoria: 1. TW
             kryptonim: Tadeusz, figuruje w: - księdze
           inwentarzowej WEiA Del. UOP Radom, nr rej.
           data rej.   organ rejestrujacy
           1. 23813 84-06-27 Wydz. III KWMO Kielce
           nr archiwalny   data archiwizcji nr
           mikrofilmu, 1. 39414/I 89-08-29   39414/I
           1. WEiA Del.UOP w Radomiu
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawierają dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
           kontaktów: 1. 89-08-29
 
SMOLAREK RYSZARD   Imię ojca: Józef, ur. 52-05-10 Koło, poseł,
           partia: PSL
           Stanowisko: v-ce przew. Kom.Rolnictwa i
           Gosp.Żyw., kategoria: 1. TW kryptonim:
           Monika, figuruje w: - kartotece
           ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, -
           kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr
           rej. data rej.   organ rejestrujący, 1.
           3860   79-05-08   Wydz. II KWMO Konin
           1. WEiA Del. UOP w Poznaniu
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawierają dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
           kontaktów 1. 83-07-18
 
SPYCHALSKA EWA    Imię ojca: Bronisław, ur. 49-08-17 Warszawa,
 TERESA        poseł, klub: SLD
           czł. Rady Kraj., praca OPZZ
           kategoria 1. TW kryptonim: Czuma, figuruje w:
           - kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP,
           nr rej.   data rej. organ rejestrujący
           1. 55153   88-06-20   Wydz. V-2 Warszawa
 STANISZEWSKA GRAŻYNA Imię ojca: Józef, ur.49-11-02 Bielsko-Biała,
           poseł, partia: UD czł. Kraj. Rady,
           stanowisko: v-ce przewod. Kom. Przekształceń
           Własnościowych, kategoria 1.TW   kryptonim:
           Kowalska, figuruje w: - księdze inwentarzowej
           - kartotece komputerowej ZSKO, nr rej.
            data rej.   organ rejestrujący
           1. 2762 78-04-06 Wydz. III KWMO Bielsko-Biała
           nr archiwalny   data archiwizacji   nr
           mikrofilmu
           1. I-1095 79-01-10   1095/I
           1. WEiA Del. UOP w Katowicach
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawierają dokumenty
           sygnowane przez w/w. osobę., data
           zaprzestania kontaktów: 1. 79-01-10
 
STAROWNIK MARIAN   ur. 54-03-02 Maśluchy, Imię ojca: Wiktor,
 ROMAN        poseł, partia: PSL
           czł. Prezydium ZW Lublin, stanowisko: v-ce
           przewod. Kom. Samorzadu Teryt., praca: Urząd
           Gm. kategoria: 1. TW   kryptonim: Roman,
           figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz.
           II BEiA UOP, nr rej. data rej.   organ
           rejestrujacy
           1. 32171   84-12-10   Wydz. VI WUSW
           Lublin, nr archiwalny   data archiwizacji
             nr mikrofilmu
           1. I/19920   89-10-30
           1. Wydz. "C" WUSW w Lublinie
           Adnotacja: Materiały zniszczono dn. 90-01-30.
           Dotychczas nie odnalezione. data zaprzestania
           kontaktów: 1. 89-10-30
 
SZAFRANIEC HERBERT  Imię ojca: Antoni, ur. 41-12-20   Katowice,
           poseł, partia: KLD
           kategoria   1. TW   kryptonim: Grażyna,
           figuruje w: - księdze inwentarzowej, nr rej.
             data rej.   organ rejestrujacy
           1. -Wydz. II KWMO Katowice, nr archiwalnyh
            data archiwizacji   nr mikrofilmu
           1. I-4307 70-05-15   1. Wydz. "C" KWMO
           Katowice, data zaprzestania kontaktów 1.
           72-06-07
 
SZREDER BOGUMIŁ   Imię ojca: Paweł, ur. 56-07-31 Gdańsk, poseł,
 EDWARD        partia: PSL
           czł Zarz. Woj., Kat.: 1. TW   kryptonim:
           Rolnik, figuruje w: - kartotece komputerowej
           ZSKO nr rej.   data rej.   organ
           rejestrujący
           1. 48203   84-05-25   Wydz. III-I Gdańsk,
           nr archiwalny    data archiwizacji nr
           mikrofilmu 1. 26149/I
           1. W C WUSW w Gdańsku
           data zaprzestania kontaktów: 1. 89-07-10
 
SZYMAŃCZAK TADEUSZ  Imię ojca : Eugeniusz, ur.52-04-06 Skrzelew,
           poseł, partia: PL   prezydium
           kategoria: 1. TW kryptonim: Dobrodziej,
           figuruje w : WEIA DEL. Łódź - kartotece
           komputerowej ZSKO, nr rej.    data rej.
            organ rejestrujący
           1. 4537 81-12-28 Wydz. IV WUSW Skierniewice
           nr archiwalny    data archiwizacji   nr
           mikrofilmu
           1. 880/I   83-02-16 1. Sekcja "C" WZO WUSW
           w Skierniewicach
           Adnotacja: materiały zniszczono dn. 89-00-00
           Dotychczas nie odnalezione.
           data zaprzestania kontaktów: 1. 83-02-16
 
ŚWITKA JAN EUGENIUSZ Imię ojca Marcin, ur. 36-06-28   Majdan
           Górny, poseł, partia: SD
           praca: UMCS Filia Rzeszów, kategoria 1. TW
            kryptonim: Jasio, figuruje w - księdze
           inwentarzowej - kartotece ogólnoinformacyjnej
           Wydz. II BEiA UOP, nr rej.   rej.
            organ rejestrujacy
           1. 934 61-09-02 Wydz. III KWMO Lublin, Nr
           archiwalny   data archiwizacji   nr
           mikrofilmu
           1. 984/I 62-08-16   2834/1
           1. WEiA Del. UOP w Rzeszowie
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawieraja dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
           kontaktów 62-08-16
 
WESOŁOWSKI MARIUSZ  Imię ojca: Jerzy, ur. 50-04-11 Tarnów, poseł,
 STEFAN        partia UD
           przewod. Rady Reg., kategoria: 1. TW
            kryptonim: Marek, figuruje w: - kartotece
           ogólnoinformacyjnej Wyd. II BEiA UOP -
           kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr
           rej.   data rej.   organ rejestrujący,
           I.   4/550   78-12-22 WPG KMMO Olsztyn,
           nr archiwalny   data archiwizacji   nr
           mikrofilmu
           1. 17257/Im 84-11-12   17257/Im, 1. W
           prezyd. KWP w Olsztynie
           Akta archwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawieraja dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę., Data zaprzestania
           kontaktów: 84-12-12
 
ZYCH BOGUMIŁ ZYGMUNT Imię ojca: Kazimierz, ur. 59-08-22 Wałbrzych,
           poseł, Klub SLD
           kategoria 1. TW kryptonim: Konrad, figuruje
           w: -kartotece odtworzeniowej Wyd. II BEiA UOP
           -kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA
           UOP i kartotece odtworzeniowej Wydz.I BEiA
           UOP, nr rej.   data rej. organ rejestrujacy
           1. 10982   87-06-23   Wydz. III WUSW
           Wałbrzych
           nr archiwalny   data archiwizacji   nr
           mikrofilmu 1.   I-6059   88-11-16
           1. Sekcja C WZO WUSW w Wałbrzychu
           Adnotacja materiały zniszczone dn. 90.01.29
           Dotychczas nie odnalezione. Data zaprzestania
           kontaktów: 1. 88-11-16
 ZYLBER JAN      Imię ojca: Leon, ur. 36-04-14 Kalisz, poseł,
           partia: PPG
           czł Rady Najwyższej, kategoria   1. TW
            kryptonim: Roman, figuruje w: - księdze
           inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP - Kartotece
           odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP nr rej. data
           rej. organ rejestrujacy
           1.   58115 79-12-28   Wydz. IV Dep.II
           Warszawa, nr archiwalny   data
           archiwizacji   nr mikrofilmu
           1. 18140/I   84-11-10
           1. Wydz. III BEIA UOP
           Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania
           kontaktow 84-09-14
 
BARTODZIEJ GERHARD  Imię ojca: Franciszek, ur. 41-01-20 Olszowa
           Ujazd, senator, partia   Bezp.
           kategoria 1. TW kryptonim: Agata
           2. OZ kryptonim -3. KO/DI kryptonim - Waris,
           figuruje w: -kartotece ogólnoinformacyjnej
           Wydz. II BEiA UOP - archiwum Zarządu Wywiadu,
           nr rej. data rej.   organ rejestrujacy
           1. 34942   77-02-24   Wydz. III Katowice
           2. 91345 85-04-20   Wydz. VII Dep.I
           Warszawa
           3. 16333   85-04-16   Wydz. VII Dep.I
           Warszawa 1. W C WUSW w Katowicach   2. AZW
           UOP
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawierają dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę, data zaprzestania
           kontaktów: 1. 80-10-23, 2. 88-1—23, 3.
           90-01-04
 
FINDEISEN WŁADYSŁAW Imię ojca Stanisław, ur. 26-01-20 Poznań,
           senator, partia UD
           stanowisko v-ce prezes, praca PAN, kategoria
           1. KIN   kryptonim: Wiktor   2. KIN "
           Vikers, figuruje w: - archiwum Zarządu
           Wywiadu nr rej. data rej.   organ
           rejestrujący
           1.   5928   60-06-04 Wydz.II Dep.II
           Warszawa
           2. - 65-08-18 Wydz.VII Dep.I Warszawa 1. WIII
           BEiA UOP
           Akta archiwalne zachowane
           data zaprzestania kontaktów 1. 68-03-05
 
HORODECKI KRZYSZTOF Imię ojca Jan, ur. 53-12-07 Stargard Szcz.,
           partia . bezp.
           kategoria 1. TW kryptonim Marek
           figuruje w nr rej.   data rej.   organ
           rejestr. 1. 3569   80-10-02   Wydz. II
           Piła, nr archiwalny   data archiwizacji
            nr mikrofilmu I. 1248/I
           1. WEiA Del. UOP w Poznaniu
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawieraja dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania
           kontaktów: 1. 84-10-17
 
JESIONEK JAN     Imię ojca: Anzelm, ur. 25-07-05 Katowice,
           partia: KPN
           kategoria 1. TW   kryptonim Skaut
           Edmund I Podróżny Leon, figuruje w: - księdze
           inwentarzowej, nr rej.   data rej.
            organ rejestrujacy
           1. XV-2/362/72 72-05-03   WPG Katowice
           2. 48362   82-02-09   Wydz. III Katowice,
           nr archiwalny   data archiwizacji nr
           mikrofilmu 1. I-8477   2994/1   2. I-8477
           1. WEiA Del.UOP w Katowicach
           Akta archiwalne zachowane
           Materiały archiwalne zawierają dokumenty
           sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania
           kontaktów: 1. 82-01-11   2. 83-01-03
 
KOSTKA STANISŁAW   Imię ojca: Władysław, ur. 25-02-17 Pełnatycze
           Jarosław, senator, partia KPN
           kategori 1. TW kryptonim: Kos, figuruje w: -
           w księdze inwentarzowej WEiA Del. Rzeszów nr
           rej   data rej.   org. rejestrujacy
           1. 4102 69-12-08   SB KPMO Jarosław, nr
           archiwalny   data archiwizacji nr
           mikrofilmu 1.   I-9348
           1. WC KWMO w Rzeszowie. Adnotacja materiały
           zniszczono dn. 82-06-30
           Dotychczas nie odnalezione
           Data zaprzestania kontaktów 1. 72-04-10
 
KRALCZYŃSKI ANDRZEJ Imię ojca: Władysław, ur. 43-07-29 Warszawa,
 HENRYK        senator, partia NSZZ-S
           kategorii 1. TW kryptonim: Terlecki   2. TW
           kryptonim: Terlecki, figuruje w: - księdze
           inwentarzowej - kartotece komputerowej ZSKO,
           nr rej.   data rej.   organ rejestrujący
           1. BB -2765   78-04-06 Wydz. III-A
           Bielsko-Biała
           2. BB - 519 81-06-19   Wydz. V
           1. WEiA Del. UOP w Katowicach
           Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania
           kontaktów: 1. 79-07-28, 2. 82-08-18
 
WILKOWSKI EUGENIUSZ Imię ojca: Bolesław, ur. 55-01-04 Miedniki d.
           pow. hrubieszowski, senator, partia NSZZ-
           kryptonim: Wiktor, figuruje w: - kartotece
           komputerowej ZSKO
           nr rej.   data rej.   organ
           rejestrujący
           1. 6438 80-02-21   Wydz.III Chełm 1. S C
           WZO WUSW w Chełmie. Akta archiwalne
           zachowane, data zaprzestania kontaktów: 1.
           84-11-22
 
WŁODYKA MIECZYSŁAW  ur. 49-01-30 RÓŻANKA senator, partia PSL
           prezydium
           kategoria 1. TW kryptonim: Rolnik
           figuruje w:
           - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
           UOP
           Zachowała się teczka pracy i teczka
           personalna TW
           nr rej. data rej. organ rejestrujący
           1. 831 80-02-05 WPG Słupsk
           nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
           1. Im/6265
           1. W Prezyd. KWP w Słupsku
           data zaprzestania kontaktów 1. 89-05-31
 
ZAMOYSKI JAN TOMASZ Imię ojca Maurycy, ur. 12-06-12 Klemensów
           Zamość, senator, partia ZChN
           kategoria 1. KO kryptonim: Hrabia 2. TW
           figuruje w: Zachowała się teczka pracy i
           teczka personalna TW. nr rej. data rej. organ
           rejestrujący
           1. 9470 - Wydz. V Dep.II Warszawa
           2. 15057 76-04-05 Wydz. II SUSW
           nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
           1. WIII BEiA UOP
           Akta archiwalne zachowane
           data zaprzestania kontaktów: 1. - 2. 79-09-15
 ŻAK STANISŁAW JÓZEF Imię ojca: Michał ur., 32-02-08 Kielce,
           senator, partia:UD
           kategoria: 1. TW kryptonim: PIOTR
           2. KO/DI kryptonim: PIOTR, figuruje w: -
           karotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP -
           archwium Zarządu Wywiadu - kartotece
           komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ
           rejestrujący
           1. 4070 67-10-18 WYDZ. II KWMO KIELCE
           2. SMW-2/1362 75-01-31 DEP. I MSW
           1. W C KWMO w Kielcach
           data zaprzestania kontaktów: 1. 70-05-22
 
 
MINISTROWIE I KANCELARIA PREZYDENTA
JAGIEŁŁO MICHAŁ   Imię ojca: Piotr, ur. 41-08-23 Janikowice
 ANDRZEJ       stanowisko: PODSEKRETARZ STANU, praca: MKiS
           kategoria: 1. konsultant kryptonim: JOT,
           figuruje w:
           - kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP.
           nr rej. data rej. organ rejestrujący
           1. 40745 80-01-02 WYDZ. V DEP. II Warszawa
 
MISIĄG WOJCIECH   Imię ojca: Marian, ur. 51-12-26 Kraków,
 MARIAN        stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
           praca: MINISTERSTWO FINANSÓW
           kategoria: 1. KONSULTANT kryptonim: 2. TW
           kryptonim: JACEK figuruje w: - kartotece
           odtworzeniowej Wydz. II BE i A UOP - archiwum
           Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ
           rejestrujący
           1. 17272 88-07-25 Wydz. VIII Dep. I WARSZAWA
           2. 96872 86-05-31 WYDZ. XI DEP. II WARSZAWA,
           1. AZW UOP
 
KOMORNICKI JAN    Imię ojca: TOMASZ, ur. 43-03-13 Iwonicz
 MARIAN        partia: PSL
           stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
           praca: MOŚZNiL kategoria: 1. TW kryptonim:
           NAŁĘCZ, figuruje w :- kartotece
           ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr
           rej. data rej. organ rejestrujący
           1. NS-7089 - PION VI RUSW SB ZAKOPANE
           1. W 'C' KWMO NOWY SĄCZ
           Akta archiwalne zachowane
           data zaprzestania kontaktów: 1. 89-11-30
 
KRZYMIŃSKI      Imię ojca: Józef, ur. 26-09-20 Paryż,
 ALEKSANDER      Francja, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
           praca: MSZ, kategoria: 1. TW kryptonim:
           Henryk, 2. KO kryptonim: Alek
           figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz. III
           BEiA UOP - kartotece ogólnoinformacyjnej
           Wydz. II BEiA UOP
           Zachowała się teczka pracy i teczka
           personalna TW, nr rej.    data rej. organ
           rejestrujący
           1. 3415 58-12-04 WYDZ. III DEP. II Warszawa
           2. 45934 - WYDZ. VII DEP. V
           3. - WYDZ. I DEP. I
           Akta archiwalne zachowane
           data zaprzestania kontaktów: 1. 60-09-23
 
MAJEWSKI JAN     Imię ojca: Antoni, ur. 31-09-29 Puznów Nowy,
 KAZIMIERZ      stanowisko:PODSEKRETARZ STANU
           praca: MSZ, kategoria: 1. TW kryptonim:
           Michalik, figuruje w: - kartotece
           ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr.
           rej.    data rej. organ rejestrujący
           1. 13/44 50-04-14 Wydz. III Z-du I Szef. WSW
           Warszawa, data zaprzestania kontaktów: 1.
           55-04-21
 OLECHOWSKI ANDRZEJ  Imię ojca Tadeusz, ur. 47-09-09 Kraków,
 MARIAN        stanowisko: MINISTER
           praca: MINISTERSTWO FINANSÓW
           kategoria: 1. KO/DI kryptonim: Must
           figuruje w: - archiwum Zarządu Wywiadu, nr
           rej. data rej. organ rejestrujący
           1. - 72-11-04 WYDZ. V DEP. I Warszawa, nr
           archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
           1. J-7588 81-06-25
           1. AZW UOP
 
PODSIADŁO ANDRZEJ  Imię ojca: Stanisław, ur. 50-12-02 Dąbrowa
 IRENEUSZ       Górnicza, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
           praca: MINISTERSTWO FINANSÓW
           kategoria: 1. konsultant kryptonim: PA
           2. KO/DI kryptonim: Bułgar
           figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej
           Wydz. II BEiA UOP - archium Zarządu Wywiadu,
           nr rej. data rej. organ rejestrujący
           1. 93211 85-10-24 WYDZ. IV DEP. V WARSZAWA
           2. - 76-09-20 WYDZ. V DEP. I WARSZAWA
           1. WIII BEiA UOP, 2. AZW UOP
 
SICIŃSKI ANDRZEJ   Imię ojca: Antoni, ur. 24-05-20, stanowisko:
 ANTONI        Minister
           praca:MKiS, kategoria: 1. KO/DI kryptonim:
           Sotos, figuruje w: - archiwum Zarządu
           Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący
           1. 9656 73-06-02 Wydz. IV Dep. I Warszawa, nr
           archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
           1. J-1236 75-05-30
           1. AZW UOP
           Adnotacja: materiały zniszczono dn. 00-00-00
           Dotychczas nie odnalezione.
 
SKUBISZEWSKI     JAN imijca: Ludwik, ur. 26-10-08 Poznań,
 KRZYSZTOF      partia: bezp., stanowisko: MINISTER
           praca: MSZ, kategoria: 1. TW kryptonim: Kosk,
           figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz. III
           BEiA UOP - archwum Zarządu Wywiadu, nr rej.
           data rej. organ rejestrujący
           1. 6173/64/5242 Dep. I Warszawa
           2. - Dep. I, nr archiwalny data archiwizacji
           nr mikrofilmu
           1. 9669/I 69-10-03 F-7974/1
           2. J-1770, 1. WIII BEiA UOP
           2. AZW UOP
           Akta archiwalne zachowane
 
STANKIEWICZ JACEK  ur. 39-12-16, stanowisko: SEKRETARZ STANU
 MARIA        praca: URM, kategoria: 1. TW kryptonim:
           Jacek, figuruje w: - kartotece
           ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP -
           kartotece komputerowej ZSKO
           nr rej. data rej. organ rejestrujący
           1. - 68-10-16 WYDZ. V KWMO Bydgoszcz, nr
           archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
           1. 2866/I 74-07-06 -
           miejsce złożenia akt: 1. WYDZ. C KWMO TORUŃ,
           data zaprzestania kontaktów: 1. 74-07-06
 
SZUDER STANISŁAW   Imię ojca: Marian, ur. 50-11-05 Sroczyn,
 EDMUND        partia: bezp., stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
           prac: MŁ kategoria: 1. TW kryptonim: Zeus,
           figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz.
           II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ
           rejestrujący
           1. 42110 87-05-11 WYDZ. TECHNIKI Poznań
 
FALANDYSZ LECH    ur. 42-10-27, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
           praca: KANCELARIA PREZYDENTA, tegoria: 1.
           TW-k kryptonim:- 2. TW kryptonim: Wiktor,
           figuruje w:
           - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
           UOP
           Zachowała się teczka pracy i teczka
           personalna TW., nr rej. data rej. organ
           rejestrujący
           1. 6995 WYDZ.III KSMO Warszawa
           2. 15822 WYDZ.II SUSW, nr archiwalny data
           archiwizacji nr mikrofilmu
           1. 9893/I-k 74-04-25
           2. 15783/I 83-04-15
           1. BEiA UOP
           Akta archiwalne zachowane
           data zaprzestania kontaktów: 1. 74-04-25
 
MILEWSKI JERZY JAN  Imię ojca: Józef, ur. 35-03-27 Łopuchówko,
           stanowisko: SEKRETARZ STANU
           praca: BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
           kategoria: 1. TW kryptonim: Franciszek,
           figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz. III
           BEiA UOP - kartotece ogólnoinformacyjnej
           Wydz. II BEiA UOP - kartotece komputerowej
           ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący
           1. I-179 WYDZ.III KWMO GDAŃSK
           nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
           1. 21713/I 89-01-06
           1. BEiA W-WA
           Akta archiwalne zachowane
 
ZIÓŁKOWSKI JANUSZ  Imię ojca: Aleksander, ur. 24-04-06
 ALEKSANDER      Sosnowiec, stanowisko: SEKRETARZ STANU
           praca: KANCELARIA PREZYDENTA
           kategoria: 1. TW
           figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej
           Wydz. II BEiA UOP - kartotece komputerowej
           ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący
           1. 9645 WYDZ. II KWMO POZNAŃ
           nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
           1. 30235/I 74-08-12
           1. Wydz 'C' KWMO POZNAŃ
 
WAŁĘSA LECH     Imię ojca: Bolesław, ur. 43-09-29 Popowo woj.
           włocławskie, partia: bezp.,
           stanowisko: Prezydent RP, kategoria: 1. TW,
           kryptonim: Bolek
           figuruje w KWMO GDAŃSK w kartotece
           ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA UOP, nr rej.
           1.12535   data rej. 70-12-29   organ
           rejestrujący Wydz.III KWMO Gdańsk
           1. Wydział C KWMO Gdańsk
           Akta archiwalne zachowane
           data zaprzestania kontaktów: 1. 76-06-19
 
CHRZANOWSKI WIESŁAW Imię ojca: Wiesław, ur. 23-12-20 Warszawa,
 MARIAN        poseł, partia: ZChN,
           stanowisko: Marszałek Sejmu, praca:
           Kancelaria Sejmu, kategoria: 1. TW,
           kryptonim: 1.Zuwak, kategoria: 2. TW,
           kryptonim: 2. Spółdzielca, figuruje w: -
           księdze inwentarzowej Wydz.III BEiA UOP
           - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
           UOP, nr rej.   data rej.   organ
           rejestrujący,
           1.UBP Warszawa
           2. 4976 74-03-13 Wydz.III KWMO Warszawa
           3. 74495 86-06-11 Wydz. IX Dep.I Warszawa
           1. Wydz. III BEIA UOP
           Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania
           kontaktów: 1. -   2. 76-06-22
  
      
LISTA MILCZANOWSKIEGO
ROK 1991

 Bąk Józef      ur. 21.03.1946., poseł niezależny, okręg
           wyborczy nr 14 - Zielona Góra
           Zarejestrowany w dniu 11 kwietnia 1985 roku
           przez Wydz. VI WUSW Leszno - jako kandydat na
           TW. W związku ze wstąpieniem kandydata do
           PZPR, odstąpiono od formalnego pozyskania i
           dnia 29 sierpnia 1986 r. przerejestrowano do
           numeru 9839 jako Kontakt Operacyjny SB.
           Materiały Kontaktu włączono w roku 1987 do
           Sprawy Obiektowej nr 6576. Materiały
           archiwalne nr 3071/I-k.

 Bentkowski      ur. 14.03.1941 r, poseł PSL, okręg nr 29 -
 Aleksander      Rzeszów.
           Zarejestrowany pod numerem 11861 w dniu 29
           kwietnia 1977 roku przez Wydz. II KWMO
           Rzeszów - jako TW pseudonim "ARNOLD". W
           sierpniu 1989 r. zdjęty z ewidencji z powodu
           rezygnacji jednostki, materiały złożono do
           archiwum w dniu 31 października 1991 r. pod
           numerem 24248/I. Akta zniszczone, zachował
           się mikrofilm.

 Błaszczeć Józef   ur. 19.06.1947 r., poseł ZChN, okręg wyborczy
 Stanisław      nr 9 - Częstochowa.
           Zarejestrowany pod numerem 2652 w dniu 15
           maja 1978 roku, przez Wydz. III-a KWMO
           Częstochowa - jako TW pseudonim "Józef". W
           dniu 21 lipca 1980 r. z powodu odmowy
           współpracy zdjęty z ewidencji. Materiały
           złożono do archiwum, mikrofilm nr 232/1.

 Boni Michał Jan   , ur. 10.06.1954 r. poseł KLD, okręg nr 7 -
           Radom.
           Zarejestrowany pod numerem 54946 w dniu 15
           lutego 1988 roku, przez Wydz. III-2 SUSW
           Warszawa - jako kandydat na TW. Pozyskany do
           współpracy z SB, przyjął pseudonim "Znak" i
           dnia 29 listopada 1988 r. zmieniono kategorię
           na TW. Z powodu braku możliwości operacyjnych
           współpracę zakończono dnia 5 stycznia 1990
           roku. Materiały zniszczono i protokołu brak.

 Boral Marek Tadeusz ur. 07.03.1943 r. poseł SLD, okręg nr 9 -
           Częstochowa.
           Zarejestrowany pod numerem 2272 w dniu 11
           lipca 1975 r., przez Wydz. III KWMO Piotrków
           Trybunalski - jako TW pseudonim "Klementyna".
           Dnia 15 kwietnia 1976 r. zdjęto z ewidencji z
           powodu rezygnacji jednostki po wstąpieniu
           figuranta do PZPR. Materiały złożono do
           archiwum, mikrofilm nr 72/1.

 Brylka Georg Rochus ur. 24.07.1929 r. poseł PKMnN, okręg nr 9 -
           Częstochowa.
           Zarejestrowany pod numerem CZ-464 przez Pion
           II RUSW Lublin - jako TW pseudonim "Feliks" Z
           powodu odmowy współpracy w dniu 17 listopada
           1986 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono
           do archiwum pod numerem I-3638.

 Chrzanowski Wiesław ur. 20.12.1923 r., poseł ZChN, okręg nr 28 -
 Marian        Lublin.
           Tajny Współpracownik Informacji Wojska
           Polskiego, materiały złożono do archiwum we
           wrześniu 1965 roku pod numerem 1610/I.
           Ponownie zwerbowany i zarejestrowany pod
           numerem 4976 w dniu 13 marca 1974 r. jako TW
           przez Wydz. III KWMO Warszawa - pseudonim
           "Spółdzielca". Pozyskany w celu
           rozpracowywania środowiska
           endecko-akowskiego. 22 czerwca 1976 r. zdjęty
           z ewidencji z powodu odmowy współpracy.
           Materiały złożono do archiwum pod numerem
           10503/I.
           Zarejestrowany pod numerem 74495 w dniu 11
           czerwca 1986 r. przez Wydz. IX Dep. I MSW -
           jako kandydat pod numerem 74495 w dniu 11
           czerwca 1986 r. przez Wydz, IX Dep. I MSW -
           jako kandydat na TW. Dnia 9 października 1989
           r. zrezygnowano z pozyskania. Materiały
           złożono do archiwum pod nr 22911/I - akta
           zniszczono.

 Cimoszewicz     ur. 13.09.1950 r. poseł SLD, okręg nr 25 -
 Włodzimierz     Białystok.
           Zarejestrowany pod numerem 13613 w dniu 25
           września 1980 roku, przez Wydz. II Dep. I MSW
           - jako KO pseudonim "Carex". Pozyskany do
           współpracy 15 września 1980 roku w związku z
           planowanym wyjazdem na stypendium do Nowego
           Jorku. Współpracę zerwano w roku 1984 w
           niejasnych okolicznościach. Podejrzewano
           figuranta o związki z amerykańskimi służbami
           specjalnymi. Materiały złożono do archiwum
           dnia 24 sierpnia 1984 r., pod numerem J-8938.

 Cinal Józef     ur. 11.10.1936 r. poseł PSL, okręg nr 34 -
           Bielsko-Biała.
           Zarejestrowany pod numerem 5739 w dniu 21
           stycznia 1982 r. przez Wydz, IV KWMO Bielsko
           Biała - jako TW pseudonim "Józef Polak". Z
           powodu odmowy współpracy, zdjęty z ewidencji
           9 lipca 1984 roku. Materiały złożono do
           archiwum pod numerem I-3430. Akta zniszczono
           w 1989 roku, protokołu brak.

 Czykwin Eugeniusz  ur. 12.09.1949 r., poseł niezależny, okręg nr
           25 - Białystok.
           Zarejestrowany pod numerem 21661 w dniu 23
           sierpnia 1977 roku, przez Wydz. IV KWMO
           Białystok - jako TW pseudonimy "Izydor",
           "Wilhelm". Pozyskany do rozpracowywania ChSS
           i środowisk prawosławnych w Białymstoku. Dnia
           13 września 1989 roku z powodu rezygnacji
           jednostki zdjęty z ewidencji. Materiały
           złożone do archiwum pod numerem I-8510.

 Fogler Piotr     ur. 22.12.1953 r., poseł UD, okręg nr 2 -
 Stanisław      Legionowo.
           Zarejestrowany pod numerem 15579 w dniu 23
           grudnia 1976 r., przez Wydz. IV KWMO Warszawa
           - jako TW pseudonim "Turysta". Z braku
           możliwości wykorzystania zdjęty z ewidencji i
           dnia 6 marca 1980 r. materiały złożono do
           archiwum pod numerem 1290/1. Ponownie
           zwerbowany i w dniu 29 marca 1980 roku
           zarejestrowany pod numerem 59343 jako TW
           przez Wydz. IV Dep. V MSW. W dniu 2 kwietnia
           1983 r. z powodu odmowy współpracy, materiały
           złożono do archiwum. Akta nr 17064/1 -
           zniszczono, daty i protokołu brak.

 Gąsiennica-Makowski ur. 15.02.1952 r., poseł PChD, okręg nr 32 -
 Andrzej Tadeusz   Nowy Sącz.
           Zarejestrowany pod numerem NS-6251 w dniu 26
           grudnia 1981 r. przez Wydz. V KWMO Nowy Sącz
           - jako TW pseudonim "Andrzej II". Dnia 10
           grudnia 1983 r. zdjęty z ewidencji z powodu
           odmowy kontynuowania współpracy. Materiały
           złożono do archiwum pod numerem 1762/1.

 Jagieliński Roman  ur. 02.01.1947 r., poseł PSL, okręg nr 5 -
           Piotrków Trybunalski.
           Zarejestrowany pod numerem 5332 w dniu 25
           marca 1981 roku przez Wydz. VI WUSW Piotrków
           Trybunalski - jako TW pseudonim "Ogrodnik".
           Pozyskany do Sprawy Obiektowej "Solidarność
           Wiejska" nr rej. 5310. Materiały czynne
           zniszczono, daty i protokołów brak.

 Janowski Zbigniew  ur. 04.10.1955 r. poseł SLD, okręg nr 27 -
 Tadeusz       Zamość.
           Zarejestrowany pod numerem 12877 w dniu 13
           lutego 1988 r. przez Wydział V WUSW Chełm -
           jako TW pseudonim: "Janek". Wykorzystywany do
           ochrony gospodarki narodowej. W dniu 28
           listopada 1988 r. przechodzi na kontakt Wydz.
           V-2 SUSW w Warszawie i w związku z tym
           zostaje przerejestrowany do numeru 55956.
           Materiały czynne zniszczono w 1990 r.,
           protokołu brak.

 Jaskiernia Jerzy   ur. 21.03.1950 r., poseł SLD, okręg wyborczy
           nr 29 - Rzeszów.
           Zarejestrowany pod numerem 37279 w dniu 4
           grudnia 1973 r. przez Wydz. XI Dep. 1 MSW -
           jako KO pseudonim "Prym" vel "Prymus".
           Pozyskany do współpracy przed wyjazdem na
           stypendium do USA. Współpracę zerwano na
           początku roku 1980. Materiały złożono do
           archiwum dnia 6 marca 1980 r., pod numerem
           J-7062. W roku 1981 ponownie zarejestrowany
           do numeru 13600 - sprawa dotyczy
           rozpracowywania Konfederacji Polski
           Niepodległej.

 Kamiński Krzysztof  ur. 17.03.1957 r. poseł KPN, okręg nr 28 -
           Lublin.
           Zarejestrowany pod numerem 23125 w dniu 29
           listopada 1984 r. przez Wydz. III WUSW Lublin
           - jako TW "Matrix". Pozyskany do Sprawy
           Obiektowej "Palestra", nr rej. 27530.
           Materiały czynne zniszczono w 1989 roku -
           protokół nr 020/90.

 Kwiatkowski Wojciech ur. 06.09.1937 r., poseł "Solidarności
 Eugeniusz      Pracy", okręg nr 16 - Toruń.
           Zarejestrowany pod numerem 7878 w dniu 15
           lipca 1987 r. przez Wydz. V WUSW Włocławek -
           jako kandydata na TW. Pozyskany do współpracy
           z SB, przyjął pseudonim "AB". Jako TW
           wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej
           "Jedność" (nr rej. 558 - rozpracowywanie
           środowisk "Solidarności"). Materiały czynne
           zniszczono, daty i protokołu brak.

 Kielek Eugeniusz   ur. 20.10.1940 r., poseł NSZZ"S", okręg nr 29
           - Rzeszów.
           Zarejestrowany pod numerem 2254 w dniu 19
           października 1978 roku przez Wydz. II KWMO
           Tarnobrzeg - jako TW pseudonim "Onyks". Z
           powodu odmowy współpracę przerwano dnia 10
           września 1982 r. Materiały złożono do
           archiwum pod numerem I-1713. Akta zniszczono
           w 1989 r. - protokół 1/89.
           Ponownie zarejestrowany pod numerem 11447 w
           dniu 3 maja 1989 roku, przez Wydz. V WUSW
           Tarnów - jako kandydat na TW. Zdjęty z
           ewidencji dnia 22 grudnia 1989 r., materiały
           zniszczono w 1990 r. - protokół nr 21/90.

 Lasocki Tadeusz   ur. 28.11.1950 r., poseł PChD, okręg nr 24 -
           Ostrołęka.
           Zarejestrowany pod numerem 4915 w dniu 15
           lipca 1981 r. przez Wydz. VI. WUSW Łomża jako
           TW, pseudonim "Kamil". Z powodu odmowy
           kontynuowania współpracy, zdjęty z ewidencji
           w dniu 22 czerwca 1988 r. Materiały złożono
           do archiwum pod numerem I-2500. Akta
           zniszczone, daty i protokołu brak.

 Majewski Jan     ur. 03.06.1942 r. poseł PSL, okręg nr 29 -
           Rzeszów.
           Pozyskany na TW przez Wydz. IV KWMO Kraków w
           początku lat siedemdziesiątych. Wyeliminowany
           ze współpracy, materiały złożono do archiwum
           w dniu 2 sierpnia 1976 r. pod numerem 41779/1
           Zarejestrowany ponownie pod numerem 41678
           przez Wydz. V-2 SUSW Warszawa - jako TW
           "Gucio". Zdjęty z ewidencji z powodu braku
           możliwości operacyjnych i dnia 26 sierpnia
           1986 r. materiały złożono do archiwum pod
           numerem 18255/I.
           Ponownie pozyskany jako TW pseudonim "Jodła"
           przez pion VI RUSW Opatów (nr rej. TG-3761).
           Współpracę przerwano w dniu 27 maja 1988
           roku. Materiały złożono pod numerem 3969/1.

 Majewski Wit Wiktor ur. 21.07.1943 r., poseł SLD, okręg wyborczy
           nr 2 - Legionowo.
           Zarejestrowany pod numerem 56953 w dniu 25
           sierpnia 1979 roku przez Wydz. I Dep. 1 MSW -
           jako KO pseudonim "Zev", "Wito". Z powodu
           odmowy współpracę przerwano w dniu 6 marca
           1986 r. Materiały złożono do archiwum dnia 19
           marca 1986 roku, pod numerem 19352/I. Akta
           zniszczone w styczniu 1990 r. - protokół
           brakowania nr 114, pozostał mikrofilm nr
           19352/1.

 Maksymiuk Janusz   ur. 19.01.1947 r. poseł PSL, okręg nr 11 -
 Roman        Wrocław.
           Zarejestrowany pod numerem 46734 w dniu 15
           lipca 1983 r. przez Pion VI RUSW Oleśnica -
           jako TW pseudonim "Roman". Z powodu odmowy
           kontynuowania współpracy, w dniu 27 września
           1989 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono
           do archiwum pod numerem 60430/I.

 Manicki Maciej    ur. 21.11.1954 r. poseł SLD, okręg nr 20 -
           Szczecin.
           Zarejestrowany pod numerem 29061 w dniu 22
           maja 1984 r. przez Wydz. V WUSW Szczecin -
           jako TW pseudonim "Cuma". Pozyskany w ramach
           Sprawy Obiektowej "Dok" - dotyczącej
           rozpoznania wrogiej działalności w środowisku
           stoczniowców. W drugiej połowie 1989 r.
           przejęty przez Wydział Ochrony
           Konstytucyjnego Porządku Publicznego.
           Materiały czynne zniszczono w roku 1990,
           protokołu brak.

 Mochnaczewski Piotr ur. 28.10.1965 r., poseł SLD, okręg nr 20 -
           Szczecin.
           Zarejestrowany pod numerem 25515 w dniu 27
           stycznia 1983 roku, przez wydz. II-1 WUSW
           Szczecin - jako TW pseudonim "Lech". Z powodu
           odmowy kontynuowania współpracy zdjęty z
           ewidencji. W dniu 16 grudnia 1989 r..
           materiały złożono do archiwum pod numerem
           50535/I. Akta zniszczono w 1990 roku,
           protokół nr 4/90.

 Moczulski Leszek   ur. 7.06.1939 r., poseł KPN, okręg nr 33 -
 Robert        Kraków.
           Zarejestrowany pod numerem 4750 w dniu 29
           sierpnia 1969 r. przez Wydz. III-2 KSMO
           Warszawa - jako TW pseudonim "Lech".
           Pozyskany w celu rozpoznania środowiska
           dziennikarskiego i opozycyjnego. Z uwagi na
           nielojalność TW współpracę przerwano i w dniu
           9 lipca 1984 r. materiały złożono do archiwum
           pod numerem 16526/I.

 Niesiołowski Konstanty Stefan, ur. 4.02.1944
           r., poseł ZChN, okręg nr 4 - Łódź.
           Pozyskany przez Wydz. III KWMO Łódź w roku
           1971 jako TW pseudonim "Leopold". Dnia 26
           maja 1979 r. materiały TW przekazano do Dep.
           I MSW za pismem nr AB-00166/79. Materiały
           zniszczono, daty i protokołu brak.

 Nowacka Irena Maria ur. 8.09.1950 r., poseł SLD, okręg wyborczy
           nr 6 - Konin
           Zarejestrowana pod numerem 7044 w dniu 22
           kwietnia 1988 r. przez wydz. III WUSW Sieradz
           - jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały
           zniszczone - protokół zniszczenia nr 021/90.

 Nowak Kazimierz Jan ur. 16.01.1952 r. poseł SLD, okręg nr 16 -
           Toruń.
           Zarejestrowany pod numerem 7803 w dniu 27
           maja 1987 r. przez Wydz. III WUSW Włocławek -
           jako kandydat na TW . Dnia 1 lipca 1987 r.
           pozyskany do współpracy z SB, przyjął
           pseudonim "Jerzy". Jako TW wykorzystywany w
           ramach Sprawy Obiektowej "Publicyści", nr
           rej. 6655. Materiały czynne zniszczono, daty
           i protokołu brak.

 Piechota Jacek Jan  ur. 28.04.1959 r., poseł SLD, okręg nr 20 -
           Szczecin
           Zarejestrowany pod numerem 28853 w dniu 3
           maja 1984 r. przez Wydz. III-1 WUSW Szczecin
           - jako TW "Robert". Materiały czynne
           zniszczono w roku 1989, protokołu brak.

 Pilarski Bohdan   ur. 24.09.1931 r., poseł PSL "S", okręg nr 15
           - Kalisz.
           Zarejestrowany pod numerem 6395 w dniu 8
           kwietnia 1965 roku jako Kontakt Informacyjny
           przez Wydz. VIII Dep. I MSW - pseudonim
           Ravel" vel "Surma". W roku 1965 współpracy
           zaprzestano, materiały złożono do archiwum
           dnia 25 sierpnia 1966 r. pod numerem J-1712.

 Reichelt Władysław  ur. 1.05.1950 r., poseł KLD, okręg nr 18 -
           Poznań.
           Zarejestrowany pod numerem 33437 w roku 1975
           przez Wydz. III KWMO Poznań - jako TW "Adam".
           Z powodu odmowy kontynuowania współpracy w
           dniu 29 sierpnia 1986 r. zdjęty z ewidencji.
           Materiały złożono do archiwum pod numerem
           36162/I. Akta zniszczono w roku 1989,
           protokół nr 68.

 Saletra Wojciech   ur. 26.09.1955 r. poseł SLD, okręg nr 8 -
 Jarosław       Kielce.
           Zarejestrowany pod numerem 23813 w dniu 27
           czerwca 1984 roku przez Wydz. III WUSW Kielce
           - jako TW pseudonim "Tadeusz". Z powodu
           zmiany miejsca pracy w dniu 29 sierpnia 1989
           r. zdjęty z ewidencji. Materiał złożono do
           archiwum pod numerem 3914/I.
           ur. 10.05.1952 r., poseł PSL, okręg nr 26 -

 Smolarek Ryszard   Siedlce.
           Zarejestrowany pod numerem 3860 w dniu 8 maja
           1979 roku przez Wydz. II KWMO Konin - jako TW
           pseudonim "Monika". Z powodu zmiany miejsca
           pracy i zamieszkania, w dniu 18 lipca 1983 r.
           zdjety z ewidencji. Materiały złożono do
           archiwum po numerem 1539/I.

 Spychalska Ewa    ur. 17.08.1949 r., poseł SLD, okręg nr 34 -
 Teresa        Bielsko Biała.
           Zarejestrowana pod numerem 55153 w dniu 20
           czerwca 1988 roku przez Wydz. V-2 SUSW
           Warszawa - jako TW pseudonim "Czuma".
           Materiały czynne zniszczone w roku 1990,
           protokołu brak.

 Staniszewska Grażyna ur. 02.11.1949, poseł UD, okręg nr 34 -
 Ewa         Bielsko Biała
           Zarejestrowana pod numerem 2762 w dniu 6
           kwietnia 1978 roku przez Wydz. III KWMO
           Bielsko Biała - jako TW pseudonim "Kowalska".
           Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w
           dniu 10 stycznia 1979 r. zdjęta z ewidencji.
           Materiały złożono do archiwum pod numerem
           1-1095.
           Stańdo Stanisław Władysław, ur. 29.03.1945 r.
           poseł ZChN, okręg nr 5 - Piotrków
           Trybunalski.
           Zarejestrowany pod numerem 6301 w dniu 22
           września 1982 r. przez Pion VI RUSW Piotrków
           Trybunalski - jako TW pseudonim "Kazik". Z
           powodu rezygnacji jednostki, w dniu 4 marca
           1986 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono
           do archiwum, mikrofilm nr 1344/1.

 Starownik Marian   ur. 02.03.1954 r. poseł PSL, okręg nr 28 -
 Roman        Lublin.
           Zarejestrowany pod numerem 32171 w dniu 10
           grudnia 1984 r. przez Wydz. VI WUSW Lublin -
           jako TW pseudonim "Roman". Materiały złożono
           do archiwum pod numerem 1/19920. Akta
           zniszczono, nr protokołu 43/90.

 Sterkowicz Czesław  ur. 20.06.1936 r. poseł SLD, okręg nr 31 -
 Józef        Tarnów.
           Zarejestrowany pod numerem TA-941 w dniu 2
           sierpnia 1976 r. przez Wydz. III WUSW Tarnów
           - jako Kontakt Operacyjny SB. W sierpniu 1980
           r. materiały złożono do archiwum pod numerem
           620/I. W roku 1988 akta zostały zniszczone -
           protokółu zniszczenia brak.

 Szafraniec Herbert  - ur. 20.12.1941 r., poseł KLD, okręg nr 35 -
           Sosnowiec.
           Zarejestrowany jako TW przez Wydz. II KW MO
           Katowice - pseudonim "Grażyna". Współpracę
           przerwano w związku ze zmianą miejsca
           zamieszkania. Materiały złożono do archiwum
           pod numerem 1-4307.
           Zarejestrowany pod numerem 5513 w dniu 20
           maja 1970 r. przez Wydz. II KW MO Warszawa,
           jako Lokal Kontaktowy SB. Materiał archiwalny
           22321/I. Akta złożone w Katowicach zniszczono
           w 1985 r., akta w Warszawie zniszczono w 1983
           r. nr protokołu 134/83

 Szczepaniak Jan   ur. 24.11.1936 r., poseł PSL, okręg nr 16 -
           Toruń.
           Zarejestrowany pod numerem 5681 w dniu 2
           marca 1984 r. przez Wydz. IV WUSW Włocławek -
           jako kandydat na TW. Pozyskany do współpracy
           z SB przyjął pseudonim "Marek",
           wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej
           "Solidarność Wiejska". W maju 1985 r.
           przekazany na łączność Wydz. VI WUSW we
           Włocławku. Materiały czynne zniszczono, daty
           i protokołu brak.

 Szreder Bogumił   ur. 31.07.1956 r. poseł PSL, okręg nr 22 -
 Edward        Gdańsk.
           Zarejestrowany pod numerem 48203 w dniu 25
           maja 1984 r. przez Wydz. III-1 WUSW Gdańsk -
           jako TW pseudonim "Rolnik". Z powodu
           rezygnacji jednostki w dniu 10 lipca 1989 r.
           zdjęty z ewidencji. Materiały zniszczono,
           daty i protokołu brak.
 Szymańczak Tadeusz  ur. 06.04.1952 r., poseł PL, okręg nr 3 -
           Płock.
           Zarejestrowany pod numerem 4537 w dniu 28
           grudnia 1981 r. przez Wydz. IV WUSW
           Skierniewice - jako TW pseudonim
           "Dobrodziej". Z powodu dekonspiracji, w dniu
           16 lutego 1983 r. zdjęty z ewidencji.
           Materiały złożono do archiwum pod numer
           880/1. Akta zniszczono.
 Świtka Jan Eugeniusz
	    ur. 23.06.1936 r. poseł SD, okręg nr 29 -
           Rzeszów.
           Zarejestrowany pod numerem 934 w dniu 2
           września 1961 r. przez Wydz. III KWMO Lublin
           - jako TW pseudonim "Jasio". Z powodu odmowy
           kontynuacji współpracy, w dniu 16 sierpnia
           1961 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono
           do archiwum pod numerem 1-9846.
 
Tuszyński Zdzisław  ur. 15.08.1938 r. poseł SLD, okręg nr 18 -
           Poznań.
           Zarejestrowany pod numerem 54351 w dniu 22
           września 1987 r. przez Wydz. V SUSW Warszawa
           - jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały
           czynne zniszczono w roku 1990 - protokołu
           brak.
 Wesołowski Mariusz  ur. 11.04.1950 r. poseł UD, okręg nr 23 -
 Stefan        Olsztyn.
           Zarejestrowany pod numerem 4/550 w dniu 22
           grudnia 1978 r. przez Wydz. PG KWMO Olsztyn -
           jako TW "Marek". Z powodu odmowy
           kontynuowania współpracy, w dniu 12 grudnia
           1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono
           do archiwum pod numerem 17257/Im Akta
           zniszczono w roku 1989, protokół nr 35/89 -
           pozostał mikrofilm.
 
Wierzbicka Danuta  ur. 12.06.1930 r. poseł KPN, okręg nr 37 -
           Gliwice.
           Zarejestrowana jako Lokal Kontaktowy SB przez
           Pion V RUSW Gliwice.
 
Wójcik Tadeusz    ur.17.02.1944 r. poseł PL, okręg nr 30 -
           Przemyśl.
           Zarejestrowany pod numerem 9768 w dniu 16
           września 1987 roku przez Wydz. VI WUSW Krosno
           - jako TW pseudonim "Stanisław II". Pozyskany
           w ramach Sprawy Obiektowej "Wspólnota", nr
           rej. 1926. Materiały czynne zniszczono, daty
           i protokołu brak.
 
Zych Bogumił Zygmunt ur. 22.08.1959 r., poseł SLD, okręg nr 12 -
           Wałbrzych.
           Zarejestrowany pod numerem 10982 w dniu 23
           czerwca 1987 r. przez Wydz. III WUSW
           Wałbrzych - jako TW pseudonim "Konrad". Z
           powodu odmowy kontynuowania współpracy, w
           dniu 16 listopada 1988 r. zdjęty z ewidencji.
           Materiały złożono do archiwum pod numerem
           I-6059. Akta zniszczono, protokół nr 85/90
 
Zylber Jan      ur. 14.04.1936 r., poseł PPG, okręg nr 20 -
           Szczecin.
           Zarejestrowany pod numerem 58115 w dniu 28
           grudnia 1979 r. przez Wydz. IV Dep. II MSW -
           jako TW "Roman". Z powodu braku możliwości
           wykorzystania, w dniu 14 września 1984 r.
           zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do
           archiwum pod numerem 18140/I. Akta zniszczono
           w roku 1990, protokół nr 112/90.
                SENAT

 
Bartodziej Gerhard  ur. 20.01.1941 r., senator woj. opolskiego -
           Mniejszość Niemiecka
           Zarejestrowany pod numerem 34942 w dniu 24
           lutego 1977 roku przez Wydz. III KW MO
           Katowice - pseudonim "Agata". Z powodu odmowy
           dalszej współpracy w roku 1980 zaprzestano
           kontaktów i dnia 23 października 1980 roku
           materiały złożono do archiwum, pod numerem
           I/25285.
           Zarejestrowany ponownie pod numerem 16333 w
           dniu 16 kwietnia 1985 roku jako KO przez
           Wydz. VII Dep. I MSW - pseudonim "Waris".
           Współpracę zerwano z powodu rezygnacji
           jednostki w roku 1990. Materiały złożono do
           archiwum dnia 19 stycznia 1990 r., pod
           numerem J-12327.
 
Findeisen Władysław ur. 28.01.1926 r., senator woj. warszawskiego
           - UD.
           Zarejestrowany pod numerem 5928 z dnia 4
           czerwca 1960 roku przez Wydz. VII Dep. I MSW
           - jako Kontakt Informacyjny pseudonim
           "Vikers". W związku z wyjazdem do USA
           zrezygnowano z dalszego kontaktu, w roku 1968
           materiały złożono do archiwum pod numerem
           8303/I.
 
Horodecki Krzysztof ur. 1953 r., senator woj. pilskiego,
           niezrzeszony.
           Zarejestrowany pod numerem 3569 w dniu 2
           października 1980 roku przez Wydz. II KWMO
           Piła - jako TW pseudonim "Marek". W dniu 17
           października 1984 r. zdjęty z ewidencji z
           powodu odmowy kontynuowania współpracy.
           Materiały złożono do archiwum pod numerem
           1248/I
           
 Jesionek Jan     ur. 05.07.1925 r. senator woj. katowickiego -
           KPN.
           Zarejestrowany pod numerem XV-2/362/72 w dniu
           3 maja 1972 r. przez Wydz. PG KWMO Katowice -
           jako TW pseudonim "Skaut", "Edmund I",
           "Podróżny".
           Z braku możliwości wykorzystania w dniu 9
           lutego 1982 r. zdjęty z ewidencji. Przejęty
           przez Wydz. III KWMO Katowice jako TW
           pseudonim "Leon", w dniu 9 lutego 1982 r.
           zostaje przerejestrowany do numeru 48362. Z
           powodu choroby jednostka SB zrezygnowała z
           dalszego prowadzenia TW i w dniu 3 stycznia
           1983 r. materiały złożono do archiwum pod
           numerem I-8477.
 
Komorowski Zygmunt  1944 r., senator woj. skierniewickiego - PSL.
 Zbigniew       Zarejestrowany pod numerem 7409 w dniu 25
           stycznia 1988 roku, jako Kontakt Operacyjny
           SB przez Pion IV RUSW Sochaczew - pseudonim
           "Konrad". Materiały zniszczone, protokołu i
           daty zniszczenia brak.
 
Kostka Stanisław   ur. 1925 r., senator woj. przemyskiego - KPN.
           Zarejestrowany pod numerem 4102 w dniu 8
           grudnia 1969 r. przez Służbę Bezpieczeństwa
           KPMO Jarosław - jako TW pseudonim "Kos". W
           dniu 10 kwietnia 1972 roku, z powodu
           rezygnacji jednostki, zdjęty z ewidencji.
           Materiały złożono do archiwum pod numerem
           1-9348. Materiały zniszczono w roku 1982,
           protokół nr 56.
 
Kralczyński Henryk  ur. 29.07.1943 r., senator woj. bielskiego -
 Andrzej       NSZZ "S".
           Zarejestrowany pod numerem BB-2765 w dniu 6
           kwietnia 1978 roku przez Wydz. III-a KWMO
           Bielsko Biała - jako TW pseudonim "Terlecki".
           W dniu 28 lipca zdjęty z ewidencji z powodu
           braku możliwości wykorzystania. Materiały
           złożono do archiwum pod numerem I-1377.
           Ponownie zwerbowany na TW przez Wydz. V KWMO
           w Bielsku Białej i zarejestrowany pod numerem
           BB-5191 w dniu 19 czerwca 1981 r. Zdjęty z
           ewidencji Wydz. V z powodu nieszczerości.
           Materiał złożony do archiwum pod numerem
           I-2569.
           ur. 1930 r., senator woj. leszczyńskiego.
 
Szymanowski Andrzej Zarejestrowany pod numerem 12875 w dniu 27
           lipca 1989 roku przez Wydz. VI WUSW Leszno -
           jako Kontakt Operacyjny SB. Współpracę
           przerwano 9 stycznia 1990 r. z powodu odmowy
           współpracy. Materiały zniszczono - daty i
           protokołu brak.
 
Wilkowski Eugeniusz ur. 04.01.1955 r., senator woj. chełmskiego -
           NSZZ"S".
           Zarejestrowany pod numerem 6438 w dniu 21
           lutego 1980 roku przez Wydz. III KWMO Chełm -
           jako TW pseudonim "Wiktor". Z powodu braku
           możliwości wykorzystania w dniu 22 listopada
           1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono
           do archiwum pod numerem I/981. Akta
           zniszczone, daty i protokołu brak.
 Włodyka Mieczysław  ur. 1949 r., senator woj. słupskiego - PSL.
           Zarejestrowany pod numerem 831 w dniu 5
           lutego 1980 r. przez Wydz. PG KWMO Słupsk -
           jako TW pseudonim "Rolnik". Z powodu braku
           możliwości wykorzystania w dniu 31 maja 1989
           roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do
           archiwum pod numerem Im/6265.
 
Zamoyski Tomasz Jan ur. 1912 r., senator woj. zamojskiego - ZChN.
           Zarejestrowany pod numerem 9470 w roku 1969
           przez Wydz. V Dep. II MSW - jako TW pseudonim
           "Hrabia". Materiały złożone do archiwum pod
           numerem 8952/I. Zarejestrowany ponownie jako
           TW pod numerem 15057 w dniu 5 kwietnia 1976
           r. przez Wydz. II SUSW Warszawa.
           Wyeliminowany z powodu odejścia na emeryturę.
           W dniu 15 września 1979 r. zdjęty z
           ewidencji. Materiały złożone do archiwum pod
           numerem 12604/I.
 
Żak Józef Stanisław ur. 1938 r., senator woj. kieleckiego - UD.
           Zarejestrowany pod numerem 4070 w dniu 18
           października 1965 r. przez Wydz. II KWMO
           Kielce - jako TW pseudonim "Piotr". Z powodu
           rezygnacji jednostki w dniu 22 maja 1970 r.
           współpracę zawieszono. Materiały złożono do
           archiwum pod numerem 29204/I. Akta
           zniszczone, daty i protokołu brak.

Lista ta pochodzi ze strony internetowej POLSKA HISTORIA I POLITYKA